تجربه چندین ساله

.

گالری پروژه

اولین ارتباط افراد با یک پروژه ساختمانی از طریق نما صورت می گیرد. در فرآیند طراحی نظر و درخواست کارفرما مورد توجه قرار می گیرد و با توجه به اجباری بودن بحث نما در برخی مناطق تهران، گروه معماری آوانگارد این آمادگی را دارد تا مرحله ی تاییدیه نما در کنار شما باشد.

ساخت و ساز با کیفیت

.