تجربه چندین ساله

.

گالری پروژه

با توجه به رشد شهرنشینی و ساخت برج ها و بناهای بلند، به مرور زمان دسترسی به فضاهای سبز رو به کاهش است و این امر باعث می شود که ساکنین این بناها، نیاز به چنین فضاهایی را بیش از پیش احساس کنند از دلایل رونق این امر ، علاوه بر ایجاد زیبایی بصری، می توان به عایق سازی طبیعی ( حرارتی، رطوبتی و صوتی) ساختمان ، استفاده از فضای مرده ی بام و خلق سطوح چشم نواز اشاره کرد. تیم محوطه سازی این گروه با انجام چندین پروژه خاص آمادگی انجام امور محوطه سازی و طراحی ، اجرا روف را دارد.

ساخت و ساز با کیفیت

.